نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، مهین تولید بتاکاروتن از گونه های مخمرRHODOTORULA [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 228-236]

ا

 • اخوت علویان، سید محمدجواد تنزل بین زیرباند در چاه های کوانتومی باند هدایت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 53-62]
 • اصفهانی، محمدرضا اثر افزودنی های میکروسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت پیوستگی موضعی آرماتور و بتن [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 35-42]
 • افشار، عبدا... بررسی اثر ترک های سطحی بتن بر رفتار و میزان خوردگی آرماتورهای فولادی در آب خلیج فارس (بوشهر) [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 1-8]
 • افضلی کوشا، علی تنزل بین زیرباند در چاه های کوانتومی باند هدایت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 53-62]
 • امیری، سهیل تولید سیتریک اسید از ملاس نیشکر تیمار شده شیمیایی توسط سلول های تثبیت یافته قارچ آسپرجیلوس- نایجر [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 163-176]
 • امیرفتاحی، رسول تغییرات تولید واکه های زبان فارسی به دنبال استفاده از پروتز چند کاناله کاشت حلزون در کودکان ناشنوای بدون سابقه شنوائی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 209-227]
 • امین عطایی، عظیم مدل عددی دو لایه جهت تبادل اکسیژن و گاز کربنیک در روند اکسیژناسیون خون در ریه [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 63-85]

ب

 • بصیرت تبریزی، حسن شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 137-148]
 • بیگی، حمید الگوریتمی براساس اتوماتان های یادگیر برای تعیین حداقل تعداد واحدهای مخفی در یک شبکه عصبی سه لایه [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 111-136]
 • بوترابی، محمدعلی تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیستون بهسازی شده [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 27-34]

پ

 • پورآذین، شهریار ایجاد ارتباط میان انواع دانش، نحوه استنتاج و مدل بازنمایی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 177-188]

ت

 • تسنیمی، عباسعلی تغییرات ضریب مقاومت افزون قاب های خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 9-16]

خ

 • خدامی، اکبر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر قسمت اول : اثرات هیدرولیز بر وزن، استحکام، ضخامت و جذب رطوبت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 17-26]
 • خلیلی، هاله هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر قسمت اول : اثرات هیدرولیز بر وزن، استحکام، ضخامت و جذب رطوبت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 17-26]

د

 • دبیر، بهرام شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 137-148]

ذ

 • ذکایی آشتیانی، هدایت تصحیح ماتریس مبداء – مقصد با اطلاعات شمارش حجم (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 149-162]

ر

 • رجبی، اصغر بررسی اثر ترک های سطحی بتن بر رفتار و میزان خوردگی آرماتورهای فولادی در آب خلیج فارس (بوشهر) [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 1-8]

س

 • سهرابی، مرتضی الگوی واکنش سه فازه احیاء متانیتروتولوئن به متاتولوئیدن در یک راکتور SLURRY نیمه پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 43-52]

ش

 • شبستری، سعید تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیستون بهسازی شده [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 27-34]
 • شیخ زاده نجار، حمید تغییرات تولید واکه های زبان فارسی به دنبال استفاده از پروتز چند کاناله کاشت حلزون در کودکان ناشنوای بدون سابقه شنوائی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 209-227]
 • شیشه ساز، محمد توزیع تنش در اطراف یک سوراخ در یک تک لایه هیبرید با عرض محدود [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 202-208]
 • شمس فرد، مهرنوش ایجاد ارتباط میان انواع دانش، نحوه استنتاج و مدل بازنمایی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 177-188]

ص

 • صفار اول، مجید شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 137-148]
 • صمدی، بهزاد تخمین سرعت خودرو و نیروی اصطکاک بین تایر و سطح جاده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 237-245]

ع

 • عبدا... زاده، احمد ایجاد ارتباط میان انواع دانش، نحوه استنتاج و مدل بازنمایی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 177-188]
 • عصاری، محمدرضا شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 137-148]

ف

 • فرجی، معصومه تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیستون بهسازی شده [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 27-34]
 • فریدمعیر، امیررضا تولید بتاکاروتن از گونه های مخمرRHODOTORULA [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 228-236]

ق

 • قائمی، ابوالفضل تدوین مدل بهینه چند هدفی برنامه ریزی اقتصادی براساس جریان داده- ستاده بین صنایع [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 89-110]

ک

 • کرمی، قدرت ا... حل دو نوع مساله معکوس هدایت حرارت با استفاده از روش اجزاء مرزی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 189-201]
 • کیمیاگری، علی محمد تدوین مدل بهینه چند هدفی برنامه ریزی اقتصادی براساس جریان داده- ستاده بین صنایع [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 89-110]
 • کمره ای، محمود تنزل بین زیرباند در چاه های کوانتومی باند هدایت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 53-62]
 • کهوریان، تقی تدوین مدل بهینه چند هدفی برنامه ریزی اقتصادی براساس جریان داده- ستاده بین صنایع [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 89-110]

م

 • میبدی، محمدرضا الگوریتمی براساس اتوماتان های یادگیر برای تعیین حداقل تعداد واحدهای مخفی در یک شبکه عصبی سه لایه [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 111-136]
 • محمود آبادی، مهدی تصحیح ماتریس مبداء – مقصد با اطلاعات شمارش حجم (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 149-162]
 • محمودی صاحبی، موسی تغییرات ضریب مقاومت افزون قاب های خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 9-16]
 • مرشد، محمد هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر قسمت اول : اثرات هیدرولیز بر وزن، استحکام، ضخامت و جذب رطوبت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 17-26]

ن

و

 • وهاب زاده، فرزانه تولید سیتریک اسید از ملاس نیشکر تیمار شده شیمیایی توسط سلول های تثبیت یافته قارچ آسپرجیلوس- نایجر [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 163-176]

ه

 • هادی پور، علی الگوی واکنش سه فازه احیاء متانیتروتولوئن به متاتولوئیدن در یک راکتور SLURRY نیمه پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 43-52]
 • همتیان، محمد رحیم حل دو نوع مساله معکوس هدایت حرارت با استفاده از روش اجزاء مرزی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 189-201]