نمایه نویسندگان

آ

 • آقامیری، سید فواد یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 188-197]

ا

 • احمدی روحانی، مهدی بهینه یابی موقعیت دیوارهای برشی در سازه های بلند [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 51-59]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک ارائه توابع مقایسه ای اصلاح شده برای آنالیز ارتعاشی صفحه مستطیلی با ترکی به طور و عمق دلخواه و به موازات یکی از اضلاع [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 235-245]
 • اشرفی زاده، فخرالدین اسپکتروسکوپی پلاسمایی پوشش های ترکیبات بین فلزی Fe-AI و Fe-Al-Ni [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 67-71]
 • اصغریان جدی، علی اصغر تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 120-129]
 • اصیل، علی مهرور بهبود فرآیند تولید کارخانه فرآوری مجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات کانه آرائی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 216-224]
 • اکبری، محمداسماعیل طراحی و ساخت یکسوکننده PWM به منظور تغذیه و کنترل دور موتور جریان مستقیم(DC) و بررسی قابلیت های آن برای روش های EPWM و SPWM [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 92-107]
 • اورعی، کاظم بهره وری در معادن ذغال سنگ ایران [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 1-10]

ب

 • برنجکوب، مهدی توسعه یک پروتکل توزیع کلید دو سویه مبتنی بر تابع لگاریتم گسسته [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 158-167]

پ

 • پژند، محمدرضایی وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 130-147]

ج

 • جباری، اسماعیل ساختار و رفتار رهایشی ذرات پلی یورتان تهیه شده به روش پلیمر شدن مرحله ای تعلیقی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 225-234]

ح

 • حاجی کاظمی، حسن بهینه یابی موقعیت دیوارهای برشی در سازه های بلند [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 51-59]
 • حائری، سید محسن ارزیابی استعداد بروز روانگرایی با استفاده از روش شبکه عصبی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 108-119]

خ

 • خاکپور، مازیار ساختار و رفتار رهایشی ذرات پلی یورتان تهیه شده به روش پلیمر شدن مرحله ای تعلیقی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 225-234]

ر

 • رضایی، بهرام بهبود فرآیند تولید کارخانه فرآوری مجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات کانه آرائی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 216-224]
 • رضائی، موسی ارائه توابع مقایسه ای اصلاح شده برای آنالیز ارتعاشی صفحه مستطیلی با ترکی به طور و عمق دلخواه و به موازات یکی از اضلاع [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 235-245]
 • رمضانیانپور، علی اکبر خرابی های شیمیایی، دوام بتن و نقش سیمان های پوزولانی در آنها [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 25-44]

ز

 • زاهدی، محسن ارزیابی عملکرد آسفالت های بازیافتی ایران [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 72-78]
 • زرین قلم مقدم، عبدالصمد بررسی رفتار حرارتی پرکلرات آمونیوم از طریق روش های آنالیز حرارتی [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 45-50]

س

 • سرافرازی، سیدرضا وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 130-147]
 • سعیدی، حسن توسعه یک پروتکل توزیع کلید دو سویه مبتنی بر تابع لگاریتم گسسته [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 158-167]
 • سلیمی، محمود تحلیل جریان فلز در نورد گرم صفحه و ورق با بکارگیری عملگر ماتریسی در ساخت میدان پلاستیک خطوط لغزش [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 246-258]

ش

 • شایقی، حسین طراحی کنترل کننده مقاوم H∞ برای سیستم کنترل بار فرکانس در شبکه های قدرت چند ناحیه ای [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 79-88]
 • شیروانی مهدوی، حمیدرضا ناهمسانگردی و قطبیدگی مدهای طولی لیزر هلیوم-نئون [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 207-215]
 • شمعانیان اصفهانی، مرتضی اسپکتروسکوپی پلاسمایی پوشش های ترکیبات بین فلزی Fe-AI و Fe-Al-Ni [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 67-71]
 • شورشینی، سید زهرا ناهمسانگردی و قطبیدگی مدهای طولی لیزر هلیوم-نئون [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 207-215]

ص

 • صالحی، مهدی اسپکتروسکوپی پلاسمایی پوشش های ترکیبات بین فلزی Fe-AI و Fe-Al-Ni [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 67-71]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی عملکرد آسفالت های بازیافتی ایران [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 72-78]

ط

 • طریقی، کورش بهره وری در معادن ذغال سنگ ایران [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 1-10]
 • طوبی، حسن یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 188-197]

ع

 • عادی، مهرداد طراحی کنترل کننده مقاوم H∞ برای سیستم کنترل بار فرکانس در شبکه های قدرت چند ناحیه ای [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 79-88]
 • عارف، محمدرضا توسعه یک پروتکل توزیع کلید دو سویه مبتنی بر تابع لگاریتم گسسته [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 158-167]
 • عباس زاده، کریم طراحی و ساخت یکسوکننده PWM به منظور تغذیه و کنترل دور موتور جریان مستقیم(DC) و بررسی قابلیت های آن برای روش های EPWM و SPWM [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 92-107]
 • عبدا... پور، علی عمران بهبود فرآیند تولید کارخانه فرآوری مجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات کانه آرائی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 216-224]
 • عترتی خسروشاهی، محمد طراحی و ساخت لیزر شیمیایی پالسی HF برای کاربردهای پزشکی [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 60-66]
 • عظیمیان، احمدرضا تحلیل سه بعدی جریان هوا و توزیع آلودگی در فضای یک اتاق [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 11-24]

ف

 • فاطمی قمی، سید محمدتقی تعیین اندازه انباشته در مسائل چند مرحله با محدودیت ظرفیت تولید در هر مرحله [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 168-177]

ک

 • کبگانیان، منصور تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 120-129]
 • کراری، مهدی طراحی کنترل کننده مقاوم H∞ برای سیستم کنترل بار فرکانس در شبکه های قدرت چند ناحیه ای [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 79-88]
 • کریمی، مسعود ارزیابی استعداد بروز روانگرایی با استفاده از روش شبکه عصبی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 108-119]

ل

 • لطف الهی، محمدنادر مدل ترمودینامیکی برای محاسبه حلالیت 2-فنول، اکریدین، 1،4-نفتوکویینون و اسید بنزوئیک در اتان و اسیدبنزوئیک در فلوروفرم در شرایط فوق بحرانی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 148-157]

م

 • محمدی، صابر تحلیل جریان فلز در نورد گرم صفحه و ورق با بکارگیری عملگر ماتریسی در ساخت میدان پلاستیک خطوط لغزش [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 246-258]
 • محمدی وند، سیامک تحلیل سه بعدی جریان هوا و توزیع آلودگی در فضای یک اتاق [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 11-24]
 • مختاری، مهدی بیات کنترل یکنوا با هماهنگ مبتنی بر ساختار متغیر وسایل FACTS به منظور بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 198-206]
 • مدرس، حمید مدل ترمودینامیکی برای محاسبه حلالیت 2-فنول، اکریدین، 1،4-نفتوکویینون و اسید بنزوئیک در اتان و اسیدبنزوئیک در فلوروفرم در شرایط فوق بحرانی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 148-157]
 • مدرس، حمید یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 188-197]
 • میرکاظمی، سیدمسعود تعیین اندازه انباشته در مسائل چند مرحله با محدودیت ظرفیت تولید در هر مرحله [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 168-177]
 • مقدم، محسن پارسا کنترل یکنوا با هماهنگ مبتنی بر ساختار متغیر وسایل FACTS به منظور بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 198-206]
 • میلی منفرد، جعفر طراحی و ساخت یکسوکننده PWM به منظور تغذیه و کنترل دور موتور جریان مستقیم(DC) و بررسی قابلیت های آن برای روش های EPWM و SPWM [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 92-107]
 • منصوری، غلامعلی مدل ترمودینامیکی برای محاسبه حلالیت 2-فنول، اکریدین، 1،4-نفتوکویینون و اسید بنزوئیک در اتان و اسیدبنزوئیک در فلوروفرم در شرایط فوق بحرانی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 148-157]
 • منصوری، غلامعلی یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 188-197]
 • منهاج، محمدباقر طراحی کنترل کننده مقاوم H∞ برای سیستم کنترل بار فرکانس در شبکه های قدرت چند ناحیه ای [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 79-88]

ن

 • نصرتی، هوشنگ تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 120-129]
 • نوروزی، غلامحسین مدلسازی آنومالی های مولفه قائم مغناطیسی چند شکل ساده هندسی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 178-187]

ه