نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دار خوین

دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 0-0

احمدرضا ربانی؛ سارا صفاران


4. بررسی منشأ سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی ایران

دوره 35، شماره 2، مرداد 1384، صفحه 3-3

احمدرضا ربانی؛ محمد یونسی