نویسنده = ������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 4
1. بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط جایگذاری بهینه تجهیزات کلیدزنی

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 6-6

حمید فلقی؛ محمودرضا حقی فام؛ مریم رمضانی


3. جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 271-282

محمدصادق سپاسیان؛ حسین سیفی؛ محمودرضا حقی فام؛ عزیزا... معماریانی


4. هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 408-423

مهرداد ستایش نظر؛ محسن پارسا مقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حسین جاویدی