نویسنده = محمودرضا حقی فام
تعداد مقالات: 4
2. پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قراردادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی

دوره 31، شماره 1، زمستان 1382، صفحه 2-2

محسن پارسا مقدم؛ مهدی رئوفت؛ محمودرضا حقی فام


3. جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 2، بهار 1381، صفحه 271-282

محمدصادق سپاسیان؛ حسین سیفی؛ محمودرضا حقی فام؛ عزیزا... معماریانی


4. هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی

دوره 26، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 408-423

مهرداد ستایش نظر؛ محسن پارسا مقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حسین جاویدی