نویسنده = محمودرضا حقی فام
جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 271-282

محمدصادق سپاسیان؛ حسین سیفی؛ محمودرضا حقی فام؛ عزیزا... معماریانی


هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 408-423

مهرداد ستایش نظر؛ محسن پارسا مقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حسین جاویدی