نویسنده = حامد شکوری گنجوی
تعداد مقالات: 4
1. نظریه منطق فازی و اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین: تبیین و تعدیل

دوره 29، شماره 2، بهار 1382، صفحه 389-401

حامد شکوری گنجوی؛ مهدی نساجی


2. تصمیم گیری فازی: روشی جدید در انتخاب مدل براساس معیارهای متنوع ارزیابی

دوره 26، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 463-473

حامد شکوری گنجوی؛ سیدکمال الدین نیکروش