نویسنده = جمشید آقازاده
تاثیر عملیات حرارتی انحلالی بر خواص مکانیکی و ریزساختار ابر آلیاژ پایه کبالت Co-Cr-Mo

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 29-29

جمشید آقازاده؛ عمادالدین هراتی فر؛ قاسم عوض پور


تحلیل خستگی خوردگی آمالگامهای پرمس

دوره 34، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 7-7

اعظم بیگی خردمند؛ جمشید آقازاده


اثر تنشهای پس ماند بر مقاومت خستگی فولاد 4140 نیتروژن دهی پلاسمایی شده

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 23-23

جمشید آقازاده؛ حمودرضا عمیدی


اثرضریب اصطکاک بر تعریض منفی در نورد سرد ورقهای آلومینیمی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1372، صفحه 295-303

جمشید آقازاده؛ کامران دهقانی