نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 12
1. بررسی اثر پارامترهای متالورژیکی بر جوشکاری انفجاری صفحات مس- آلومینیم

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 2-2

امیر عبداله زاده؛ حسن همتی نوین؛ غلامحسین لیاقت


2. تحلیل نفوذ پذیری در کامپوزیت های سرامیکی و ارائه مدل اصلاحی

دوره 34، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 7-7

غلامحسین لیاقت؛ هادی شانظری؛ سعید هدایت رسا


3. تحلیل نفوذ پر تابه در پانلهای کامپوزیتی پلیمری (FRP) و ارائه مدل جدید

دوره 33، شماره 1، پاییز 1383، صفحه 6-6

غلامحسین لیاقت؛ سعید هدایت رسا؛ هادی شانظری


4. مدل جدید نفوذ پر تابه های تخت در اهداف فلزی و مقایسه با نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-DYNA

دوره 31، شماره 1، زمستان 1382، صفحه 6-6

غلامحسین لیاقت؛ حسن مسلمی نائینی؛ سعید فعلی


5. تحلیل نفوذ پرتابه های تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی بکمک تئوری امواج تنش پلاستیک

دوره 31، شماره 1، زمستان 1382، صفحه 8-8

غلامحسین لیاقت؛ حسن مسلمی نائینی؛ سعید فعلی


6. معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب

دوره 30، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 13-13

جمال زمانی؛ غلامحسین لیاقت؛ مجتبی صدیقی؛ حمیدرضا داغیانی


7. بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط

دوره 30، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 15-15

غلامحسین لیاقت؛ داریوش جواب ور؛ ابوالفضل درویزه؛ امیر عبدالله


8. محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب

دوره 30، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 17-17

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


9. کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای

دوره 29، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 68-79

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


10. اثر ورق گیر در کنترل چروکیدگی مخروط و بررسی تحلیلی و تجربی آن در شکل دهی انفجاری

دوره 28، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 580-590

غلامحسین لیاقت؛ ابوالفضل درویزه


11. تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود

دوره 27، شماره 2، بهار 1381، صفحه 250-264

غلامحسین لیاقت؛ ابوالفضل در ویزه؛ امیر عبدا...؛ داریوش جواب ور


12. شبیه سازی عددی فرآیند کشش عمیق

دوره 26، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 377-386

حسن مسلمی نائینی؛ غلامحسین لیاقت؛ مانابو کیوچی؛ محمد گودرزی