نویسنده = علی کمک پناه
بهینه سازی گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 37-37

جعفر نجفی زاده چناری؛ علی کمک پناه؛ حمید محرمی


تاثیر داراز مدت آب شور بر خاکهای ریز دانه

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 48-58

علی کمک پناه