نویسنده = سیداحمد معتمدی
تعداد مقالات: 6
1. ارائه روشی جدید برای مدل سازی توزیع پتانسیل الکتریکی حاصل از جریان الکترودهای تحریک در سیستم های کاشت حلزونی

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 5-5

حامد ساجدی؛ سیداحمد معتمدی؛ سیدمحمد فیروزآبادی؛ نازیلا قاسمی کیانی


3. ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP

دوره 28، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 398-412

بهبود مشعوفی؛ محمدباقر منهاج؛ سیداحمد معتمدی؛ محمدرضا میبدی


4. استفاده از تئوری نمونه برداری میان گذر در طراحی یک سیستم رمزکننده صوتی

دوره 15، شماره 1، تابستان 1373، صفحه 95-103

سیداحمد معتمدی؛ ناصر صدقی؛ محمد احدی


6. بررسی کلی روش های رمز سیگنال های آنالوگ

دوره 07، شماره 2، زمستان 1367، صفحه 79-85

سیداحمد معتمدی؛ سیدمحمد احدی؛ ناصر صدقی