نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. اثر مرسریزه کردن با سود بر خواص نخ اصطکاکی

دوره 24، شماره 2، پاییز 1379، صفحه 526-538

محمدرضا بابایی؛ محمد حقیقت کیش


2. خواص مکانیکی نخ های مخلوط

دوره 18، شماره 1، تابستان 1375، صفحه 146-162

محمد حقیقت کیش؛ مجید صفرجوهری


3. تاثیر متغیرهای دستگاه و تاب نخ پلی استر بر خواص نخهای حجیم شده در جت هوا

دوره 13، شماره 1، زمستان 1371، صفحه 1-10

محمد حقیقت کیش؛ محمدرضا محدث مجتهدی


4. تجزیه و تحلیل فرآیند تولید نخهای حجیم بوسیله جت هوا

دوره 06، شماره 2، زمستان 1366، صفحه 250-259

محمد حقیقت کیش؛ محمدرضا محدث مجتهدی