نویسنده = ���������� �������� ��������
اثر مرسریزه کردن با سود بر خواص نخ اصطکاکی

دوره 24، شماره 2، آذر 1379، صفحه 526-538

محمدرضا بابایی؛ محمد حقیقت کیش


خواص مکانیکی نخ های مخلوط

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 146-162

محمد حقیقت کیش؛ مجید صفرجوهری


تاثیر متغیرهای دستگاه و تاب نخ پلی استر بر خواص نخهای حجیم شده در جت هوا

دوره 13، شماره 1، بهمن 1371، صفحه 1-10

محمد حقیقت کیش؛ محمدرضا محدث مجتهدی


تجزیه و تحلیل فرآیند تولید نخهای حجیم بوسیله جت هوا

دوره 06، شماره 2، بهمن 1366، صفحه 250-259

محمد حقیقت کیش؛ محمدرضا محدث مجتهدی