نمایه نویسندگان

آ

 • آقازاده، جمشید تحلیل خستگی خوردگی آمالگامهای پرمس [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]

ا

 • اسفندی، رامین بررسی اثر دانه بندی و خواص خمیری بر مشخصات تراکم خاکهای رسی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 3-3]
 • اصغرپور، محمدجواد ارائه روشی برای بدست آوردن تابع تصمیم برای بهینه سازی چند پاسخه در روش سطح پاسخ(RSM) [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 4-4]
 • ایمانی پور، نرگس برنامه ریزی فرایند و زمان بندی تولید کارگاهی یکپارچه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • امیری، مقصود تحلیل و توسعه مدلهای نمایی صف با پارامترهای فازی در حالت گذرا و پایدار [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 9-9]

ب

 • باقری، رضا تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربیدسیلیسیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • باقرزاده، محمدرضا بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • برزین پور، فرناز ارائه روش SA برای زمان بندی در سیستم های تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان آماده سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]
 • بیگی خردمند، اعظم تحلیل خستگی خوردگی آمالگامهای پرمس [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • بنکدارپور، بابک کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 14-14]

ح

 • حاتمی، فرزاد بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی در زلزله در اثر تغییر سختی خمشی تیرها [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 17-17]
 • حسینی، سیدعبدالکریم بررسی تاثیرات تغییرات کشش و نوع دهنه بر اندازه مساحت حفره ها سطح منسوج باقته شده [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • حسنوی، رضا کاربرد لیزرل در آزمون الگوی نظری برای سنجش تاثیر یکپارچه سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 10-10]

خ

 • خلج، غلامرضا تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربیدسیلیسیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]

ذ

 • ذگردی، سیدحسام الدین برنامه ریزی فرایند و زمان بندی تولید کارگاهی یکپارچه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • ذگردی، سید حسام الدین ارائه روش SA برای زمان بندی در سیستم های تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان آماده سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]

ر

 • رزاق نیا، مهسا کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 14-14]
 • رضایی، آرش بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط آسفالت های ماسه ای برای پوشش سیل بندها [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 16-16]
 • رعایایی، عماد بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • روان بد، محمد علی مطالعه تاثیر نحوه تغذیه الیاف بر خصوصیات نخ اصطکاکی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 16-16]

س

 • سرابی، علی اصغر بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • سلطان پناه، هیرش ارائه روشی برای بدست آوردن تابع تصمیم برای بهینه سازی چند پاسخه در روش سطح پاسخ(RSM) [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 4-4]
 • سلیمانی، منصوره کاربرد کربن فعال حاصل از ضایعات گیاهی برای جداسازی طلا از پساب های صنعتی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 13-13]

ش

 • شاکری مجد، مرتضی طراحی بهینه موج شکنهای مایل به روش المان محدود [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • شانظری، هادی تحلیل نفوذ پذیری در کامپوزیت های سرامیکی و ارائه مدل اصلاحی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]
 • شجاع الساداتی، سید عباس کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 14-14]
 • شفیعا، محمدعلی کاربرد لیزرل در آزمون الگوی نظری برای سنجش تاثیر یکپارچه سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 10-10]

ص

 • صبوری، سعید بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی در زلزله در اثر تغییر سختی خمشی تیرها [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 17-17]
 • صفرجوهری، مجید مطالعه تاثیر نحوه تغذیه الیاف بر خصوصیات نخ اصطکاکی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 16-16]

ط

 • طباطبائی، محمود قاضی کاربرد لیزرل در آزمون الگوی نظری برای سنجش تاثیر یکپارچه سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 10-10]
 • طباطبائی، نادر بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط آسفالت های ماسه ای برای پوشش سیل بندها [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 16-16]

ظ

 • ظفری، علی تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربیدسیلیسیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]

ع

 • عبداله زاده، امیر بررسی اثر پارامترهای متالورژیکی بر جوشکاری انفجاری صفحات مس- آلومینیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]
 • عسگری، سیروس بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ریز ساختار سوپر آلیاژ AEREX350 [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]

غ

 • غیاثی، حسن بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ریز ساختار سوپر آلیاژ AEREX350 [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]
 • غفارپور جهرمی، سعید توجیه استفاده از پوشش قیری در کاهش اصطکاک منفی شمع و بررسی نتایج آزمایشگاهی موثر [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]

ف

 • فاطمی قمی، سید محمدتقی ارائه یک الگوریتم ابتکاری توسعه یافته برای تسطیح منابع نامحدود در یک پروژه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 6-6]
 • فرهنگ نیا، تقی بررسی تاثیرات تغییرات کشش و نوع دهنه بر اندازه مساحت حفره ها سطح منسوج باقته شده [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]

ق

 • قاسمی، فرهاد تحلیل و توسعه مدلهای نمایی صف با پارامترهای فازی در حالت گذرا و پایدار [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 9-9]
 • قره آغاجی، علی اکبر بررسی تاثیرات تغییرات کشش و نوع دهنه بر اندازه مساحت حفره ها سطح منسوج باقته شده [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]

ک

 • کاشانی، نیوشا ارائه یک الگوریتم ابتکاری توسعه یافته برای تسطیح منابع نامحدود در یک پروژه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 6-6]
 • کاغذچی، طاهره کاربرد کربن فعال حاصل از ضایعات گیاهی برای جداسازی طلا از پساب های صنعتی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 13-13]
 • کبودیان، جهانشاه مقایسه ای بین روشهای محلی، سراسری و ترکیبی و ارائه یک روش جدید برای آموزش بهینه مدل پنهان مارکف [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 11-1]
 • کلاهدوزان، محمد شبیه سازی و بزرگ مقیاس نمایی ستون فلوتاسیون در کارخانه فرآوری مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 15-15]

گ

ل

 • لیاقت، غلامحسین تحلیل نفوذ پذیری در کامپوزیت های سرامیکی و ارائه مدل اصلاحی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]
 • لیاقت، غلامحسین بررسی اثر پارامترهای متالورژیکی بر جوشکاری انفجاری صفحات مس- آلومینیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]
 • لشته نشایی، میراحمد طراحی بهینه موج شکنهای مایل به روش المان محدود [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]

م

 • میبیدی، محمدرضا مقایسه ای بین روشهای محلی، سراسری و ترکیبی و ارائه یک روش جدید برای آموزش بهینه مدل پنهان مارکف [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 11-1]
 • محراب زاده، محمود ساخت آلیاژ PVC/ ABS و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و مورفولوژی آن [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 15-15]
 • میرفندرسکی، سعید بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • مصحلی، قاسم زمان بندی بهینه مساله کمینه سازی مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد با بیکاری عمدی در مساله یک ماشین [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 3-3]
 • موسوی خویی، سیدمحمد تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربیدسیلیسیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]

ن

 • ناصرنژاد، بهرام کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 14-14]
 • نورالسناء، رسول ارائه روشی برای بدست آوردن تابع تصمیم برای بهینه سازی چند پاسخه در روش سطح پاسخ(RSM) [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 4-4]

و

 • واسعی، مرتضی زمان بندی بهینه مساله کمینه سازی مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد با بیکاری عمدی در مساله یک ماشین [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 3-3]
 • واشقانی فراهانی، ابراهیم آزاد سازی تئوفیلین از حامل طبیعی موم زنبور عسل [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 1-1]
 • وزیری، سیدمصطفی شبیه سازی و بزرگ مقیاس نمایی ستون فلوتاسیون در کارخانه فرآوری مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 15-15]
 • وکیلی، مجید آزاد سازی تئوفیلین از حامل طبیعی موم زنبور عسل [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 1-1]

ه

 • هدایت رسا، سعید تحلیل نفوذ پذیری در کامپوزیت های سرامیکی و ارائه مدل اصلاحی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]
 • همایون پور، محمدمهدی مقایسه ای بین روشهای محلی، سراسری و ترکیبی و ارائه یک روش جدید برای آموزش بهینه مدل پنهان مارکف [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 11-1]
 • همتی نوین، حسن بررسی اثر پارامترهای متالورژیکی بر جوشکاری انفجاری صفحات مس- آلومینیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]
 • هنرکار، هنگامه ساخت آلیاژ PVC/ ABS و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و مورفولوژی آن [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 15-15]

ی

 • یاراحمدی، محمدرضا شبیه سازی و بزرگ مقیاس نمایی ستون فلوتاسیون در کارخانه فرآوری مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 15-15]
 • یثربی، سیدشهاب الدین بررسی اثر دانه بندی و خواص خمیری بر مشخصات تراکم خاکهای رسی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 3-3]