نمایه نویسندگان

ا

 • ایرانمش، عباس بهینه سازی سازه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 348-358]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک انتقال حرارت جابجایی طبیعی در اطراف یک کره در یک محیط متخلخل برای اعداد ریلی کوچک و با استفاده از تئوری اغتشاشات [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 341-347]
 • امیرشاهی، سید حسین اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 334-340]

ب

 • بدیعی، خشایار بررسی مدل های متداول برای شبیه سازی پخش آلاینده های هوا و ارائه نرم افزار AIRPOL براساس مدل اولری [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 273-284]
 • بیغش، مهرزاد تحلیل طیف سیگنال بازگشتی در رادار FMCW با آشکار سازی همزمان چند هدف [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 234-242]
 • بهرامی، محسن شبکه های عصبی به عنوان یک تقریبگر غیرخطی در طراحی کنترل بهینه حلقه بسته در موشک های آشیانه یاب [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 359-376]
 • بوترابی، محمدعلی بررسی استحکام فشاری چدن نشکن آستمپر شده [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 252-266]

ح

 • حاتمی، علیرضا کاربرد مجموعه های فازی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 243-251]
 • حقی فام، محمود رضا کاربرد مجموعه های فازی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 243-251]

خ

 • خدامی، اکبر اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 334-340]

د

 • دبیر، بهرام بررسی مدل های متداول برای شبیه سازی پخش آلاینده های هوا و ارائه نرم افزار AIRPOL براساس مدل اولری [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 273-284]
 • دهقانیان، چنگیز بررری و ارزیابی تاثیر سرعت اسکن در روش های الکتروشیمیایی در محلول NaCl [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 327-333]

ر

 • رهبر، ناصر شبکه های عصبی به عنوان یک تقریبگر غیرخطی در طراحی کنترل بهینه حلقه بسته در موشک های آشیانه یاب [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 359-376]

س

 • سیفی، حسین کاربرد مجموعه های فازی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 243-251]
 • سلیمی، محمود اثرات اصطکاک بر تعریض و برآمدگی در نورد تخت [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 187-202]

ش

 • شجاع الساداتی، سید عباس غنی سازی پروتئین سبوس گندم توسط قارچ رشته ای نیوروسپورا سیتوفیلا به روش تخمیر حالت جامد [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 211-216]
 • شفیعی، مسعود بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری مدل WAM [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 203-210]

ص

 • صیادیان، ابوالقاسم ارائه روش SVQ در بازشناسی گفتار گسسته [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 267-272]
 • صالحی، مهدی ساختار میکروسکوپی پوشش های ترکیبات بین فلزی Ti-Ni و Ti-Ni-P آلیاژهای تیتانیم [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 295-310]
 • صفابخش، رضا اتوماسیون آنالیز سفالومتری جهت تشخیص ناهنجاریهای اسکلتی- صورتی [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 311-326]

ض

 • ضرابیان، محمد بررسی استحکام فشاری چدن نشکن آستمپر شده [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 252-266]

ع

 • عبادزاده، محمدمهدی اتوماسیون آنالیز سفالومتری جهت تشخیص ناهنجاریهای اسکلتی- صورتی [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 311-326]
 • علائی، سیدمهدی بررسی مدل های متداول برای شبیه سازی پخش آلاینده های هوا و ارائه نرم افزار AIRPOL براساس مدل اولری [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 273-284]

ف

 • فریدونی، رضا غنی سازی پروتئین سبوس گندم توسط قارچ رشته ای نیوروسپورا سیتوفیلا به روش تخمیر حالت جامد [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 211-216]
 • فرزانه، فروهر تحلیل طیف سیگنال بازگشتی در رادار FMCW با آشکار سازی همزمان چند هدف [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 234-242]

ک

 • کاوه، علی بهینه سازی سازه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 348-358]
 • کریم آقایی، پاکنوش بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری مدل WAM [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 203-210]

ل

 • لطفی، وحید برری تاثیر اندرکنش آب و پی مخزن در رفتار دینامیکی سدهای بتنی وزنی [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 217-224]

م

 • مانی، محمود بررسی پدیده اسپین در یک هواپیمای سبک [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 285-294]
 • مدنی، حسن ارائه مدل ریاضی جدید به منظور طراحی مسیر سیم نقاله های هوایی برای حمل و نقل مواد معدن [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 225-232]
 • میرزایی، مسعود انتقال حرارت جابجایی طبیعی در اطراف یک کره در یک محیط متخلخل برای اعداد ریلی کوچک و با استفاده از تئوری اغتشاشات [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 341-347]
 • مظفری، آرش برری تاثیر اندرکنش آب و پی مخزن در رفتار دینامیکی سدهای بتنی وزنی [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 217-224]

ن

 • نورالدین، مهرخ اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 334-340]

ه

 • هوده، بابک ارائه مدل ریاضی جدید به منظور طراحی مسیر سیم نقاله های هوایی برای حمل و نقل مواد معدن [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 225-232]
 • هوشنگی، حسن بررسی پدیده اسپین در یک هواپیمای سبک [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 285-294]

ی

 • یاسینی، سید رضا اثرات اصطکاک بر تعریض و برآمدگی در نورد تخت [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 187-202]