نمایه نویسندگان

ا

 • اردوخانی، داود بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 1-6]
 • ایزدان، حسین رنگ همانندی در رنگرزی توده پلیمری [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 43-57]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم بررسی پایداری طولی خودروهای لولائی حامل سیال [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 95-101]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم اثبات وجود پاسخ بازگرد برای سیستم های مرتعش میرای واداشته غیرخطی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 145-149]
 • اصغریان جدی، علی اصغر بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 1-6]
 • افتخار یزدی، محمد شبیه سازی کامپیوتری جریان خون به عنوان یک سیال غیر نیوتنی در شبکه شریانی الاستیک در حالت دائم [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 150-167]
 • افشار، عبدا... ایجاد پوشش کروم سیاه بر روی آلومینیوم به روش آبکاری الکتریکی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 116-121]
 • اکبری فرود، اصغر رتبه بندی اغتشاشات در بررسی پایداری ولتاژ به کمک شبکه های عصبی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 175-186]
 • امیرشاهی، سیدحسین رنگ همانندی در رنگرزی توده پلیمری [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 43-57]

ب

 • براتی، حسن عملکرد حلقه بسته محرکه هیا موثر القایی- با بازیافت انرژی لغزش به ازای سیگنال های اغتشاش بار و ولتاژ شبکه [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 130-144]
 • بهرامپوری، حمید بررسی پایداری طولی خودروهای لولائی حامل سیال [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 95-101]

ت

 • تاجری، حمید اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 71-80]
 • تهرانی، محمد امانی اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 71-80]

ج

 • جولای قزوینی، فریبرز الگوریتم تعویض های جفتی در برنامه ریزی ماشین های موازی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 122-129]

خ

 • خسرویان، مرتضی استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 168-174]

د

 • دانشجو، فرهاد بررسی تحلیلی و تجربی رفار دینامیکی یک ساختمان بلند بیست و پنج طبقه با سیستم باربر جانبی دیوار برشی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 27-35]
 • داوران، علی افراز شبکه های المان های محدود توافقی با استفاده از روش تنصیف طیفی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 15-26]
 • داوران، علی تحلیل فرکانس سازه های پر عضو با استفاده از الگوریتم لانزوس و روش زیرسازه ها [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 104-115]

ز

 • زراتی، امیررضا طراحی یک پروب سوزنی برای اندازه گیری مشخصه های جریان های گاز- مایع [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 81-94]

س

 • سیفی، حسین رتبه بندی اغتشاشات در بررسی پایداری ولتاژ به کمک شبکه های عصبی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 175-186]
 • سمواتی، آرش طراحی یک پروب سوزنی برای اندازه گیری مشخصه های جریان های گاز- مایع [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 81-94]

ش

 • شاهوردی، محمودرضا طراحی یک پروب سوزنی برای اندازه گیری مشخصه های جریان های گاز- مایع [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 81-94]
 • شیخ زاده، محمد بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 1-6]

ص

 • صیادیان، ابوالقاسم کاربرد روش TLVQ و تبدیل KLT در فشرده سازی درون فریمی تصاویر با نرخ BPP 008/0 [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 36-42]
 • صفرجوهری، مجید اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 71-80]
 • صلاحی، اسماعیل بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 7-14]
 • صولتی هشجین، مهران بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 7-14]

ع

 • عسگریان ابیانه، حسین استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 168-174]
 • علی اکبر گلکار، مسعود استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 168-174]

ف

 • فاطمی قمی، سیدمحمد تقی الگوریتم تعویض های جفتی در برنامه ریزی ماشین های موازی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 122-129]
 • فاطمی قمی، سید محمد تقی برنامه ریزی تولید چند مرحله ای با محدودیت ظرفیت تولید و در نظر گرفتن هزینه های تولید غیرخطی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 58-70]
 • فیض، جواد عملکرد حلقه بسته محرکه هیا موثر القایی- با بازیافت انرژی لغزش به ازای سیگنال های اغتشاش بار و ولتاژ شبکه [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 130-144]

ک

 • کاوه، علی افراز شبکه های المان های محدود توافقی با استفاده از روش تنصیف طیفی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 15-26]
 • کاوه، علی تحلیل فرکانس سازه های پر عضو با استفاده از الگوریتم لانزوس و روش زیرسازه ها [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 104-115]

ل

 • لطیفی، مسعود اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 71-80]

م

 • میرکاظمی، سیدمسعود برنامه ریزی تولید چند مرحله ای با محدودیت ظرفیت تولید و در نظر گرفتن هزینه های تولید غیرخطی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 58-70]
 • مضطرزاده، فتح ا... بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 7-14]
 • معرفت، مهدی شبیه سازی کامپیوتری جریان خون به عنوان یک سیال غیر نیوتنی در شبکه شریانی الاستیک در حالت دائم [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 150-167]
 • منیبی، غلامرضا استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 168-174]

ن

 • نخعی، رضا اثبات وجود پاسخ بازگرد برای سیستم های مرتعش میرای واداشته غیرخطی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 145-149]
 • نیک صفت، نوید بررسی پایداری طولی خودروهای لولائی حامل سیال [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 95-101]