نویسنده = اکبر فرزانگان
توسعه و پیاده سازی الگوریتم مدل سازی توان دریافتی آسیاهای نیمه خودشکن

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 19-19

معصومه کرد پریجائی؛ اکبر فرزانگان؛ بهرام رضایی


شبیه سازی فرآیند طبقه بندی ذرات سیمان در جداکننده های هوایی

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 41-41

سمیرا رشیدی؛ اکبر فرزانگان؛ مهدی ایران نژاد


شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاهای گلوله ای کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 22-22

محمدتقی محمدی؛ بهرام رضایی؛ اکبر فرزانگان


مطالعه سینتیک خردایش کانه آهن معدن سنگان خراسان در آسیای گلوله ای آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 29-29

مختار اعظمی؛ اکبر فرزانگان؛ احمد خدادادی