نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی منحنی های پوش دیوارهای برشی فولادی تقویت شده

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 33-33

سعید صبوری؛ صلاح الدین مام عزیزی


2. مطالعه آزمایشگاهی دو نمونه دیوار برشی فولادی شکل پذیر سه طبقه

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 27-27

سعید صبوری؛ مجید قلهکی


3. بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی برجهای خنک کن بتنی تحت اثر زلزله

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 14-14

سعید صبوری؛ فرهاد عابدی نیک


5. ترکهای ضخامتی در برج خنک کننده بتنی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 8-8

سعید صبوری؛ سیدرامین اسعد سجادی