نویسنده = مسعود ربانی
ارائه یک روش بهینه وارانتی برای محصولات با N مرحله کاری در حالت دو بعدی

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 16-16

مسعود ربانی؛ ندا معنوی زاده؛ سید حمید میرمحمدی


حل مساله پوشش مجموعه با استفاده از الگوریتم SIMULATED ANNEALING

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 15-15

رضا توکلی مقدم؛ مسعود ربانی؛ نیما صفایی


حل مسایل تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای احتمالی با استفاده از ی روش تلفیفی ابتکاری

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 19-19

رضا توکلی مقدم؛ مسعود ربانی؛ مصطفی ایمان عینی