نویسنده = محمد نوع پرست
اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 13-13

ضیاء الدین پورکریمی؛ علی دهقانی احمدآبادی؛ محمد نوع پرست؛ سیدضیاء الدین شفایی


تعیین رابطه بین قابلیت خردایش باند و هاردگرو بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 22-22

بهرام رضایی؛ محمد نوع پرست؛ مسعود غراوی؛ مهدی نورمحمدی


تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنک مس سرچشمه

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 20-20

بهرام رضائی؛ امیرآرش رفیعی؛ محمد نوع پرست؛ محمد کلاهدوزان


تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 21-21

امیرآرش رفیعی؛ محمد نوع پرست؛ بهرام رضایی؛ محمد کلاهدوزان