نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
3. گسسته سازی شرط مرزی غیرموضعی برای تقریبات سهموی در آکوستیک زیرآب

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 41-41

سید محمد حسینی؛ عیسی فیروز


4. تحلیل پایداری یک مدل انتشار اپیدمی HIVIAIDS

دوره 33، شماره 2، آذر 1383، صفحه 13-13

سید محمد حسینی؛ محسن جعفری