نویسنده = حمید سلطانیان زاده
طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 6-6

محمد محمدزاده؛ حمید سلطانیان زاده؛ محمود شاه آبادی؛ احد توکلی


تخمین نفوذپذیری با تصاویر تشدید مغناطیسی و روش شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی- مغزی آسیب دیده

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 5-5

عفت یاحقی؛ حمید سلطانیان زاده؛ مجید شهریاری؛ ناصر فتورای؛ دکتر اوینگ


نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری

دوره 28، شماره 2، آذر 1381، صفحه 640-655

امیرمسعود افتخاری مقدم؛ جمشید شنبه زاده؛ فریبرز محمودی؛ حمید سلطانیان زاده


بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر

دوره 28، شماره 2، آذر 1381، صفحه 688-703

فریبرز محمودی؛ جمشید شنبه زاده؛ امیرمسعود افتخاری مقدم؛ حمید سلطانیان زاده