نویسنده = محسن پارسا مقدم
تعداد مقالات: 3
1. پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قراردادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی

دوره 31، شماره 1، زمستان 1382، صفحه 2-2

محسن پارسا مقدم؛ مهدی رئوفت؛ محمودرضا حقی فام


2. سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی

دوره 26، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 328-340

علیرضا سیفی؛ حسین سیفی؛ محمدرضا انصاری؛ محسن پارسا مقدم


3. هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی

دوره 26، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 408-423

مهرداد ستایش نظر؛ محسن پارسا مقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حسین جاویدی