نویسنده = ابوالقاسم صیادیان
ارائه الگوریتم نقاط با حداکثر اطلاعات MIP برای تشخیص ابتدا و انتهای دستورات گفتاری

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 5-5

ابوالقاسم صیادیان؛ کامبیز بدیع؛ محمد معین؛ نصرا... مقدم


ارائه روش TD-VQSS برای سنتز گفتار سیستم های TTS

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 266-271

ابوالقاسم صیادیان


ارائه روش SVQ در بازشناسی گفتار گسسته

دوره 22، شماره 1، بهمن 1377، صفحه 267-272

ابوالقاسم صیادیان