نویسنده = مهران صولتی هشجین
سنتز، مشخصه یابی و بررسی رهایش دارو در نانوبیوهیبرید MG/AL-LDH

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 5-5

سیده سارا شفیعی؛ مهران صولتی هشجین؛ مهرناز سالاریان


سنتز منیزیم هیدروکسی آپاتیت دارای ساختایر نانو به روش بیومیمتیک

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 6-6

مهران صولتی هشجین؛ فرهاد بخشی


بررسی استحکام بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده با محیط بدن

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 2-2

سیدمحمود ربیعی؛ فتح الله مضطرزاده؛ مهران صولتی هشجین


ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 8-8

معصومه حق بین نظرپاک؛ مهران صولتی هشجین؛ فتح ا... مضطرزاده؛ علیرضا میرحبیبی


بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 7-14

فتح ا... مضطرزاده؛ مهران صولتی هشجین؛ اسماعیل صلاحی