نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 5
2. بررسی ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی عناصر گروه پلاتین(PGE) درمنطقه معدنی فاریاب

دوره 40، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 14-14

کاوه پازند؛ فیروز علی نیا؛ حسین حسنی


3. مطالعات ساختاری و ارائه مدل 3بعدی کانسار طلای کرویان-جنوب غرب سقز- کردستان-ایران

دوره 40، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 17-17

حسین حسنی؛ فیروز علی نیا؛ سروش سلطانفر


5. مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری

دوره 20، شماره 1، پاییز 1376، صفحه 330-336

بهرام رضایی؛ فیروز علی نیا؛ اسماعیل جرجانی