نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 3
2. ویژگیهای طراحی یک مکانیزم رباتیکی گره زن به منظور اتوماسیون قالیبافی سنتی ایران

دوره 17، شماره 2، زمستان 1374، صفحه 102-112

علی مقداری؛ علی اکبر اسدی؛ علی اصغر اسدی


3. فرمول بندی بسته معادلات دینامیکی رباتهای صفحه ای با N درجه آزادی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1374، صفحه 11-20

سیداحمد فاضل زاده حقیقی؛ علی مقداری