نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل مدل سه بعدی پلهای معلق کابلی تحت اثر تحریک غیرهمسان تکیه گاهها

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 17-17

حسین محمدپور؛ علی اکبر آقاکوچک


3. تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی

دوره 19، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 78-88

محمدتقی احمدی؛ سیدعلی مرعشی؛ علی اکبر آقاکوچک


4. بررسی خصوصیات دینامیکی ساختمان های چند طبقه با استفاده از روش آزمایش ارتعاشی اجباری

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 125-138

علی اکبر آقاکوچک؛ موسی محمودی صاحبی


5. آنالیز مسیر گسترش ترک در محیط های همگن دوبعدی با استفاده از روش اجزاء محدود

دوره 14، شماره 1، آبان 1372، صفحه 216-226

علی اکبر آقاکوچک؛ جواد واثقی امیری