نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی تاثیر پارامترهای کنترل تولید در عملکرد سیستم تولید بهنگام(JIT) با استفاده روش شبیه سازی

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 4-4

حسین قدرتی عباسی؛ سیدمحمد معطر حسینی؛ عباس سیفی


3. زمان بندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زود کرد کارها

دوره 31، شماره 2، بهار 1383، صفحه 20-20

فریبرز جولای؛ سیدمحمد معطر حسینی؛ سیدمحمد حسن حسینی


5. یک روش یکپارچه برنامه ریزی و کنترلت ولیددر سیستم تولیدی انعطاف پذیر کارگاهی

دوره 27، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 160-173

فریماه مخاطب رفیعی؛ سیدمحمد معطر حسینی؛ محمد اقدسی


6. سیستم کامپیوتری طبقه بندی و کدگذاری قطعات صنعتی دوار بر مبنای تکنولوژی گروهی

دوره 20، شماره 1، پاییز 1376، صفحه 300-318

سیدمحمد معطر حسینی؛ سعید منصور


7. تحقیق، توسعه و دانشگاه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1371، صفحه 221-225

سیدمحمد معطر حسینی