نویسنده = سیدمحمد معطر حسینی
ارزیابی تاثیر پارامترهای کنترل تولید در عملکرد سیستم تولید بهنگام(JIT) با استفاده روش شبیه سازی

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 4-4

حسین قدرتی عباسی؛ سیدمحمد معطر حسینی؛ عباس سیفی


زمان بندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زود کرد کارها

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 20-20

فریبرز جولای؛ سیدمحمد معطر حسینی؛ سیدمحمد حسن حسینی


یک روش یکپارچه برنامه ریزی و کنترلت ولیددر سیستم تولیدی انعطاف پذیر کارگاهی

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 160-173

فریماه مخاطب رفیعی؛ سیدمحمد معطر حسینی؛ محمد اقدسی


تحقیق، توسعه و دانشگاه

دوره 12، شماره 2، مرداد 1371، صفحه 221-225

سیدمحمد معطر حسینی