نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. پیاده سازی توزیع واقعی سیم پیچها در مدل تابع سیم پیچ و شبیه سازی بلادرنگ رفتار موتور القائی

دوره 29، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 204-216

وحید رشتچی؛ ابوالقاسم راعی؛ جعفر میلی منفرد


3. طراحی اینورتر منبع جریان جهت تغذیه کوره القایی

دوره 15، شماره 1، تابستان 1373، صفحه 1-12

جعفر میلی منفرد؛ جواد علمائی