نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. اصلاح رزین های پلی وینیل الکل با ترکیبات آمین نوع سوم برای کاربرد در پوشش های ضدخزه خود صیقل

دوره 37، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 35-35

سیداحسان قنادیان؛ مرتضی ابراهیمی؛ سیدمحمود کثیریها؛ سیدعلی شرافتی


2. بررسی خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی یک نوع پوشش ضدخوراکی سایش و ضربه بر پایه اپوکسی-پرک شیشه

دوره 29، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 146-154

علی اصغر سرابی؛ سیدمحمود کثیریها؛ داود زارعی