نویسنده = علی اصغر سرابی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 12-12

محمدرضا باقرزاده؛ سعید میرفندرسکی؛ عماد رعایایی؛ علی اصغر سرابی


3. بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه

دوره 32، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 14-14

سعید میرفندرسکی؛ محمدرضا باقرزاده؛ علی اصغر سرابی؛ عمد رعایایی


4. بررسی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی پوششهای آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده در حمامهای اسیدی

دوره 30، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 18-18

محمد مهرجوئی؛ حمید مدرس؛ علی اصغر سرابی


5. بررسی خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی یک نوع پوشش ضدخوراکی سایش و ضربه بر پایه اپوکسی-پرک شیشه

دوره 29، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 146-154

علی اصغر سرابی؛ سیدمحمود کثیریها؛ داود زارعی