نویسنده = مهدی معرفت
تحلیل حرارتی ورق در فرآیند خکاری شعله ای به روش اجزاء محدود

دوره 31، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 7-7

سیدجلال همتی؛ محمد علی نیازی؛ مهدی معرفت؛ رضا نقدآبادی


اصلاح مولفه های سرعت در روش تقریب مهندسی لایه نازک در قسمت پشت به باد اجسام سه بعدی ماوراء صوت

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 131-145

سید محمد حسین کریمیان؛ مهدی معرفت؛ مهرداد ملک زاده دیرین


حل تقریب معادلات لایه شوک لزج (VSL) حول دماغه اجسام ماوراء صوت

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 190-203

سیدمحمد حسین کریمیان؛ مهدی معرفت؛ مهرداد ملک زاده دیرین