نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 7
1. الگوریتمی جدید و کارا برای دنبال کردن پاره خط ها در سلسله تصاویر متوالی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 4-4

قادر کریمیان؛ ابوالقاسم راعی؛ کریم فائز


3. روش جدید برای اندازه گیری و اصلاح خطاهای ادومتری در رباتهای سیار

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 370-380

ابوالقاسم راعی؛ احمدی وکیلی؛ مهیار نراقی


4. تحلیل و بررسی امکان ادامه کار موتور القائی پس از بروز خطای دور به دور

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 381-388

ابوالقاسم راعی؛ وحید رشتچی


6. پیاده سازی توزیع واقعی سیم پیچها در مدل تابع سیم پیچ و شبیه سازی بلادرنگ رفتار موتور القائی

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 204-216

وحید رشتچی؛ ابوالقاسم راعی؛ جعفر میلی منفرد