نویسنده = ابوالقاسم راعی
الگوریتمی جدید و کارا برای دنبال کردن پاره خط ها در سلسله تصاویر متوالی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 4-4

قادر کریمیان؛ ابوالقاسم راعی؛ کریم فائز


روش جدید برای اندازه گیری و اصلاح خطاهای ادومتری در رباتهای سیار

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 370-380

ابوالقاسم راعی؛ احمدی وکیلی؛ مهیار نراقی


تحلیل و بررسی امکان ادامه کار موتور القائی پس از بروز خطای دور به دور

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 381-388

ابوالقاسم راعی؛ وحید رشتچی


پیاده سازی توزیع واقعی سیم پیچها در مدل تابع سیم پیچ و شبیه سازی بلادرنگ رفتار موتور القائی

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 204-216

وحید رشتچی؛ ابوالقاسم راعی؛ جعفر میلی منفرد