نویسنده = ������������ ����������
روشهای کاهش میدان مغناطیسی حول خطوط انتقال نیرو

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 3-3

بابک پرکار؛ سیامک پرکار؛ بهروز وحیدی


روشی نوین برای تجزیه و تحلیل و طراحی الکترودهای محافظ زنجیره مقره های فشار قوی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 382-390

بهروز وحیدی؛ عباس محمدزاده فخرداود


بررسی لزوم حفاظت ساختمان های ایران در مقابل رعد و برق

دوره 07، شماره 2، بهمن 1367، صفحه 86-88

مهرداد عابدی؛ بهروز وحیدی