نویسنده = محمدرضا اسلامی
آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 1-1

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس؛ احمد رئیسی نجفی؛ عرفان ملاکین؛ کاوه پوراکبرصفار؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ احمدرضا شرعی؛ محمدرضا اسلامی


تعیین مدل الاستیک بهینه برای توجیه رفتار بیومکانیکی بافت مغز

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 1-1

فرهاد فرمان زاد؛ سیامک نجاریان؛ محمدرضا اسلامی؛ امیرسعید صدیقی


حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای ارتوتروپ تحت بار دینامیکی

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 242-249

محمود شاکری؛ محمدرضا اسلامی؛ اکبرعلی بیگلو


درجه حرارت کرایجونیک و موارد استعمال آن (2)

دوره 01، شماره 2، اسفند 1347، صفحه 44-52

محمدرضا اسلامی


درجه حرارت کرایوجنیک و موارد استعمال آن

دوره 01، شماره 1، شهریور 1347، صفحه 38-45

محمدرضا اسلامی