نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، حسین شبیه سازی مونت کارلو برای مدل هایزنبرگ بعدی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 288-294]

ا

 • احمدی، وحید آنالیز عدی نویز در لیزر نیمه هادی تک مد [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 437-448]
 • ایرانی، فریدون تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بارمحوری [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 269-279]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک کاربرد تئوری اغتشاشات برای آنالیز ارتعاشات غیرخطی سیم تحت اثر گشتاورهای خمشی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 347-359]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک توسعه آنالیز ارتعاضی با استفاده از تحلیل گابور در عیب یابی ماشین آلات [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 398-407]
 • امام قریشی، سید علی استفاده از شبکه عصبی برای فاصله یابی صاعقه از نوع ابر به زمین [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 424-436]
 • امامی میبدی، سید هادی تحلیل پایداری یک چرخ محور با چرخهای انعطاف پذیر در عبور از قوس [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 387-397]
 • انصاری، محمدرضا سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 328-340]

ب

 • باقرمنهاج، محمد طراحی کنترل کننده عصبی پایدار ساز برای کلاسی از سیستمهای غیرخطی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 295-302]
 • بهرامی، محسن تحلیل پایداری یک چرخ محور با چرخهای انعطاف پذیر در عبور از قوس [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 387-397]

پ

 • پارسا مقدم، محسن سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 328-340]
 • پارسا مقدم، محسن هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 408-423]
 • پور جمالی، حامد هادی بهینه سازی محل استقرار مفصل مصنوعی ران براساس کاهش ماکزیمم تنش ون میزز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 341-346]

ج

 • جاویدی، حسین هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 408-423]

ح

 • حسام الدین صادقی، سیدحسین نقش لامپ های تخلیه گازی هارمونیک در سیستم های قدرت [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 310-318]
 • حسین احمدی، ضرغام بررسی تاثیرات عمل آنژیوپلاستی بالن بر روی بافت آتروما به کمک روش المان های محدود [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 248-253]
 • حقی فام، محمودرضا هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 408-423]

خ

 • خدارحمی، حسین اصلاح و تعمیم مدل دیکشیت و ساندرا راجان برای تحلیل نفوذ بر تابه تغییر فرم پذیر [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 280-287]

ر

 • رضایی، موسی کاربرد تئوری اغتشاشات برای آنالیز ارتعاشات غیرخطی سیم تحت اثر گشتاورهای خمشی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 347-359]
 • رنجبر، مصطفی توسعه آنالیز ارتعاضی با استفاده از تحلیل گابور در عیب یابی ماشین آلات [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 398-407]

ز

 • زیرک، سعادت تحلیل عددی جریان تراکم پذیر دایم و غیردایم در کسکید پره ها و تاثیر لزجت بر جریان [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 254-262]

س

 • سپاسیان، محمدصادق قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 360-376]
 • ستایش نظر، مهرداد هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 408-423]
 • سیفی، حسین سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 328-340]
 • سیفی، حسین قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 360-376]
 • سیفی، علیرضا سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 328-340]
 • سلامی، علی تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بارمحوری [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 269-279]

ش

 • شیرانی، ابراهیم تحلیل عددی جریان تراکم پذیر دایم و غیردایم در کسکید پره ها و تاثیر لزجت بر جریان [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 254-262]
 • شریف زاده، حامد بررسی تاثیرات عمل آنژیوپلاستی بالن بر روی بافت آتروما به کمک روش المان های محدود [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 248-253]
 • شفیعی، مسعود فیلتر کالمن سیستم های دو بعدی با استفاده از مدل WAM [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 319-327]
 • شکوری گنجوی، حامد تصمیم گیری فازی: روشی جدید در انتخاب مدل براساس معیارهای متنوع ارزیابی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 463-473]
 • شمس فرد، مهرنوش واژگان محاسباتی: ساختار مرکزی در سیستم های پردازش زبان طبیعی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 449-462]

ص

ط

 • طالبی، مهدی تحلیل المان محدود برای بررسی توزیع تنش در پزروتز کامل دندان (FIXD PROSTHESIS) جهت انتخاب مناسبترین ماده برای ایمپلنت و فریم [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 2663-268]

ظ

 • ظریفکار، عباس آنالیز عدی نویز در لیزر نیمه هادی تک مد [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 437-448]

ع

 • عبادی، داریوش نقش لامپ های تخلیه گازی هارمونیک در سیستم های قدرت [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 310-318]
 • عبدا... زاده، احمد واژگان محاسباتی: ساختار مرکزی در سیستم های پردازش زبان طبیعی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 449-462]

ف

 • فتحی، سید حمید نقش لامپ های تخلیه گازی هارمونیک در سیستم های قدرت [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 310-318]
 • فلاحی آرزودار، علیرضا اصلاح و تعمیم مدل دیکشیت و ساندرا راجان برای تحلیل نفوذ بر تابه تغییر فرم پذیر [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 280-287]

ق

 • قاضی زاده، محمدصادق قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 360-376]

ک

 • کاتوزیان، حمیدرضا بهینه سازی محل استقرار مفصل مصنوعی ران براساس کاهش ماکزیمم تنش ون میزز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 341-346]
 • کریم آقایی، پاکنوش فیلتر کالمن سیستم های دو بعدی با استفاده از مدل WAM [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 319-327]
 • کیوچی، مانابو شبیه سازی عددی فرآیند کشش عمیق [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 377-386]

گ

 • گودرزی، محمد شبیه سازی عددی فرآیند کشش عمیق [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 377-386]

ل

 • لیافت، غلامحسین اصلاح و تعمیم مدل دیکشیت و ساندرا راجان برای تحلیل نفوذ بر تابه تغییر فرم پذیر [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 280-287]
 • لیاقت، غلامحسین شبیه سازی عددی فرآیند کشش عمیق [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 377-386]

م

 • مجتبی روحانی، سید طراحی کنترل کننده عصبی پایدار ساز برای کلاسی از سیستمهای غیرخطی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 295-302]
 • مرادی، محمدحسن طراحی و ساخت سیستم ارسال تلفنی سیگنال های قلبی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 303-309]
 • مروج فرشی، محمدکاظم آنالیز عدی نویز در لیزر نیمه هادی تک مد [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 437-448]
 • مسلمی نائینی، حسن شبیه سازی عددی فرآیند کشش عمیق [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 377-386]
 • مظلوم، جلیل طراحی و ساخت سیستم ارسال تلفنی سیگنال های قلبی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 303-309]
 • معینی مازندران، روزبه استفاده از شبکه عصبی برای فاصله یابی صاعقه از نوع ابر به زمین [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 424-436]

ن

 • نجاریان، سیامک بررسی تاثیرات عمل آنژیوپلاستی بالن بر روی بافت آتروما به کمک روش المان های محدود [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 248-253]
 • نجاریان، سیامک تحلیل المان محدود برای بررسی توزیع تنش در پزروتز کامل دندان (FIXD PROSTHESIS) جهت انتخاب مناسبترین ماده برای ایمپلنت و فریم [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 2663-268]
 • نجاریان، سیامک بهینه سازی محل استقرار مفصل مصنوعی ران براساس کاهش ماکزیمم تنش ون میزز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 341-346]
 • نیکروش، سیدکمال الدین تصمیم گیری فازی: روشی جدید در انتخاب مدل براساس معیارهای متنوع ارزیابی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 463-473]

ی

 • یوسفی، غلامرضا قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 360-376]