نمایه نویسندگان

آ

 • آقاکوچک، علی اکبر تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 78-88]
 • آملی مقدم ترشیز، رضا شبیه سازی احتراق آشفته در موتورهای اشتعال جرقه ای با روش سطوح شعله مواج FRACTAL GEMETRY [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 65-77]

ا

 • احمدی، محمدتقی تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 78-88]
 • اخلاقی، مهدی کورس، سرعت، شتاب و تکان در سوپاپ های موتورهای پیستونی و تعیین نمودار زمان بندی تعویض سیال [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 144-152]
 • ادریسی، محمد بررسی سینتیکی کلسیناسیون زئولیت ZSM-5 [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 99-108]
 • اشرفی زاده، فخرالدین مقایسه رفتار تریبولوژیکی فولادی ابزار کربنی دارای پوشش هایی از ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni,Fe-Al [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 137-143]
 • اعرابی، محمدرضا کورس، سرعت، شتاب و تکان در سوپاپ های موتورهای پیستونی و تعیین نمودار زمان بندی تعویض سیال [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 144-152]
 • افشاری، م. تاثیر هندسه شیپور بر برخی خواص نخ های حجیم شده با جت هوا- زاویه روزنه و رودهوا و مصرف هوا [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 153-165]
 • اورعی، کاظم تعیین طول بهینه کارگاه زغال سنگ در روش جبهه کار بلند مکانیزه پسرو [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 202-212]

ب

 • بهزادان، هوشمند تاثیرسرعت ماشین بافندگی و استحکام نخ پود بر میزان پودپارگی در ماشین های بافندگی پروژکتایل و راپیری [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 1-12]

ت

 • تهرانی زاده، محسن ایزوله کردن ساختمان های کوتاه بنایی از پایه در برابر زلزله با استفاده از سیستم لغزشی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 166-176]
 • توکلی، حمیدرضا تحلیل کامپیوتری شیب های سنگی با استفاده از تئوری بلوک ها [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 89-98]

ح

 • حسینی، مازیار تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 109-122]
 • حقیقت کیش، م. تاثیر هندسه شیپور بر برخی خواص نخ های حجیم شده با جت هوا- زاویه روزنه و رودهوا و مصرف هوا [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 153-165]

خ

 • خدیوپور، فرزاد بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 123-128]

د

 • دامنگیر، الف. تاثیر هندسه شیپور بر برخی خواص نخ های حجیم شده با جت هوا- زاویه روزنه و رودهوا و مصرف هوا [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 153-165]
 • دیلمقانی، صمد پژوهشی در مورد اثر عیار سیمان، آب اختلاط و نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت بتنی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 129-136]
 • دهقانیان، چنگیز اثرهم افزایی (1) بازدارنده ها بر روی سرعت خوردگی فولاددر اسیدشویی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 45-53]

ر

 • رحیمی، حسن بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 123-128]
 • رزاقی، محسن بررسی و تبدیل معادله دیفرانسیل ریکاتی در سیستم های LQR [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 40-44]
 • رضایی، بهرام مطالعه و بررسی خواص سنجی دیاتومیت از دیدگاه فرآوری [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 31-39]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 123-128]

ز

 • زیدآبادی نژاد، ابوالقاسم طراحی و ساخت تغییر فازدهنده سه بیتی دیودی با میکرواستریپ در فرکانس 9.3 GHZ و نتایج ساخت [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 54-64]

س

 • سهرابی، احمدعلی کورس، سرعت، شتاب و تکان در سوپاپ های موتورهای پیستونی و تعیین نمودار زمان بندی تعویض سیال [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 144-152]
 • سهرابی، مرتضی بررسی سینتیکی کلسیناسیون زئولیت ZSM-5 [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 99-108]

ش

 • شب زنده داری، علی اثرهم افزایی (1) بازدارنده ها بر روی سرعت خوردگی فولاددر اسیدشویی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 45-53]
 • شیرانی، شهرام تحلیل سیستم کنترل راکتور در یک نیروگاه PWR [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 177-201]
 • شکیب، حمزه تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 109-122]
 • شمعانیان اصفهانی، مرتضی مقایسه رفتار تریبولوژیکی فولادی ابزار کربنی دارای پوشش هایی از ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni,Fe-Al [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 137-143]

ص

 • صالحی، مهدی مقایسه رفتار تریبولوژیکی فولادی ابزار کربنی دارای پوشش هایی از ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni,Fe-Al [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 137-143]

ط

 • طحانی، ولی ا.. تحلیل سیستم کنترل راکتور در یک نیروگاه PWR [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 177-201]

ف

 • فخیمی، احمدعلی تحلیل کامپیوتری شیب های سنگی با استفاده از تئوری بلوک ها [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 89-98]
 • فرزانه، فروهر طراحی و ساخت تغییر فازدهنده سه بیتی دیودی با میکرواستریپ در فرکانس 9.3 GHZ و نتایج ساخت [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 54-64]
 • فلامکی، کاووس بررسی سینتیکی کلسیناسیون زئولیت ZSM-5 [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 99-108]

ک

 • کاظمی، محمدتقی رفتار مکانیکی پوشش سیمانی داخل لوله های فولادی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 13-18]
 • کیانفر، فرهاد تعیین توابع تقاضای برق در بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 19-30]
 • کرباسیان، علی تحلیل سیستم کنترل راکتور در یک نیروگاه PWR [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 177-201]

م

 • محمدی تهرانی، فریبرز ایزوله کردن ساختمان های کوتاه بنایی از پایه در برابر زلزله با استفاده از سیستم لغزشی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 166-176]
 • مدرس رضوی، محمدرضا شبیه سازی احتراق آشفته در موتورهای اشتعال جرقه ای با روش سطوح شعله مواج FRACTAL GEMETRY [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 65-77]
 • میربهاء، رضا تعیین طول بهینه کارگاه زغال سنگ در روش جبهه کار بلند مکانیزه پسرو [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 202-212]
 • مرعشی، سیدعلی تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 78-88]

ن

 • نصرتی، هوشنگ تاثیرسرعت ماشین بافندگی و استحکام نخ پود بر میزان پودپارگی در ماشین های بافندگی پروژکتایل و راپیری [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 1-12]
 • نظرزاده، جلال بررسی و تبدیل معادله دیفرانسیل ریکاتی در سیستم های LQR [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 40-44]
 • نیکروش، سیدکمال الدین بررسی و تبدیل معادله دیفرانسیل ریکاتی در سیستم های LQR [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 40-44]

و

 • وارسته مقدم، ناصر پژوهشی در مورد اثر عیار سیمان، آب اختلاط و نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت بتنی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 129-136]