نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 2
2. انتخاب سنگ شکن مناسب برای کارخانه فرآوری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 16-16

رضا کاکائی؛ سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی؛ فرامرز دولتی؛ محمد کارآموزیان