نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. ارتباط اندیس های متاماریزم بر مبنای فرمول های اختلاف رنگ با اندیس های ناپایداری رنگی

دوره 37، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 35-35

سعیده گرجی کندی؛ محمد امانی تهران؛ سیدحسین امیرشاهی