نویسنده = احمد خدادادی
مطالعه سینتیک خردایش کانه آهن معدن سنگان خراسان در آسیای گلوله ای آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 29-29

مختار اعظمی؛ اکبر فرزانگان؛ احمد خدادادی


مطالعه و بررسی فرآوری کانسنگ آهن چادر ملو با فلوتاسیون ستونی

دوره 35، شماره 2، مرداد 1384، صفحه 7-7

سیدمحمدجواد کلینی؛ احمد خدادادی؛ کیانوش بارانی