نویسنده = علی اکبر قره آغاجی
مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای چرخانه شانه شده و کارد شده پنبه ای

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 36-36

احسان اخوان سیگاری یزد؛ علی اکبر قره آغاجی؛ هاله خلیلی


بررسی تاثیرات تغییرات کشش و نوع دهنه بر اندازه مساحت حفره ها سطح منسوج باقته شده

دوره 34، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 14-14

تقی فرهنگ نیا؛ سیدعبدالکریم حسینی؛ علی اکبر قره آغاجی


مطالعه آسیب دیدگی الیاف پلی پروپیلن در ریسندگی چرخانه ای

دوره 31، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 23-23

علی اکبر قره آغاجی؛ پریسا ثابتی