نویسنده = فتح الله مضطرزاده
بررسی استحکام بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده با محیط بدن

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 2-2

سیدمحمود ربیعی؛ فتح الله مضطرزاده؛ مهران صولتی هشجین


مطالعه زیست سازگاری کامپوزیت های سیلیکون/ هیدروکسی آپاتیت و سیلیکون / بتاتری کلسیم فسفات با هدف استفاده از آنها در ساخت کاپ پروتز مفصل ران

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 3-3

علیرضا طلوع؛ حمید میرزاده؛ فتح الله مضطرزاده؛ محمدتقی خراسانی؛ سعید امانپور؛ روشنک مرادی


بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینیم در فرآیند تهیه نیترید آلومینیم

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 22-22

اسماعیل صلاحی؛ فتح الله مضطرزاده؛ واهاک مارقوسیان؛ یورگن هاینریش