نویسنده = ������������ ��������������
تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنک مس سرچشمه

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 20-20

بهرام رضائی؛ امیرآرش رفیعی؛ محمد نوع پرست؛ محمد کلاهدوزان


تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 21-21

امیرآرش رفیعی؛ محمد نوع پرست؛ بهرام رضایی؛ محمد کلاهدوزان