نویسنده = ������������ ���������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پارامترهای موثر بر الکترووینینگ پیوسته فلز روی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 40، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 0-0

یداله گنج خانلو؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ عباس هدایتی


2. مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی

دوره 40، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 13-13

علی فلاح پور؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ بهرام رضایی؛ کامران نظری


3. مطالعات سیلیس زدایی کانسنگ بوکسیت دیاسپوری با استفاده از روش ترموشیمیایی

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 30-30

مهدی معظمی گودرزی؛ بهرام رضایی؛ اسکندر کشاورز علمداری