نویسنده = اسکندر کشاورز علمداری
تعداد مقالات: 3
بررسی پارامترهای موثر بر الکترووینینگ پیوسته فلز روی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 0-0

یداله گنج خانلو؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ عباس هدایتی


مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 13-13

علی فلاح پور؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ بهرام رضایی؛ کامران نظری


مطالعات سیلیس زدایی کانسنگ بوکسیت دیاسپوری با استفاده از روش ترموشیمیایی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 30-30

مهدی معظمی گودرزی؛ بهرام رضایی؛ اسکندر کشاورز علمداری