نویسنده = مصطفی شریف زاده
تعداد مقالات: 5
2. مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 11-11

محمود پارسایی؛ کوروش شهریار؛ مصطفی شریف زاده؛ پرویز معارف وند


3. مروری بر مدل های خواص توأمان هیدرومکانیکی درز سنگی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 15-15

مصطفی شریف زاده؛ یوسف میرزائیان


4. پیش بینی زون های مچاله شونده در مسیر تونل قمرود و تمهیدات مناسب جهت کاهش مخاطرات

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 35-35

مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ احمد ترکمنی قطب


5. برآورد بار وارد بر سپر و سیستم نگهداری با مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته (سه بعدی)

دوره 38، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 19-19

مصطفی شریف زاده؛ امیرترابی معصومی