نویسنده = شهریار افندی زاده
تعداد مقالات: 4
1. مدل تولید سفر براساس بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با مدل مبتنی بر رگراسیون

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 23-23

شهریار افندی زاده؛ حسین پورخانی بازکیائی


2. کاربرد الگوریتم مورچگان در طراحی شبکه اتوبوسرانی

دوره 37، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 19-19

شهریار افندی زاده؛ سپیده اشراق


3. طراحی شبکه خطوط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) با استفاده از تکنیک شاخه و کرانه

دوره 29، شماره 2، بهار 1382، صفحه 578-589

شهریار افندی زاده؛ مجید رضا افیونیان


4. طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 28، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 499-510

شهریار افندی زاده؛ مجیدرضا افیونیان