نویسنده = ���������� ��������
بررسی ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی عناصر گروه پلاتین(PGE) درمنطقه معدنی فاریاب

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 14-14

کاوه پازند؛ فیروز علی نیا؛ حسین حسنی


مطالعات ساختاری و ارائه مدل 3بعدی کانسار طلای کرویان-جنوب غرب سقز- کردستان-ایران

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 17-17

حسین حسنی؛ فیروز علی نیا؛ سروش سلطانفر


مقایسه تحلیل پایداری عددی دو بعدی و سه بعدی با نگرشی ویژه به وضعیت پایداری تونل شیبلی

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 15-15

مرتضی احمدی؛ حسین حسنی؛ مسعود دهقانی مقدم