نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده

دوره 37، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 33-33

زینب صالحی؛ مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی؛ بابک بنکدارپور


2. کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه

دوره 34، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 14-14

مهسا رزاق نیا؛ بهرام ناصرنژاد؛ بابک بنکدارپور؛ سید عباس شجاع الساداتی